Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Stari grad "Živimo zajedno"

Naziv organizacije/institucije: Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Stari grad "Živimo zajedno"
Adresa:
 Studentski trg 18
Grad: Beograd (Opština Stari grad)
Kontakt telefon: 011/26-29-787
E-mail adresa: zivimozajedno@hotmail.com
Website: www.zivimozajedno.rs
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor


Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije: Udruženje "Živimo zajedno" osnovala je još 1997.godine grupa roditelja sa ciljem da aktivno utiče na kvalitet života svoje dece sa smetnjama u razvoju. Udruženje svakodnevno pruža psiho-socijalnu, radno-okupacionu, vaspitno-obrazovnu i prijateljsku pomoć i podršku. 


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: 
• Dnevni boravak za odrasle osobe sa invaliditetom
• Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom
• Dnevni centar za osnaživanje i samostalno funkcionisanje osoba sa invaliditetom
• Socijalno - edukativne usluge
• Psihološko savetovalište

Životna i radna zajednica "Oaza Golubinci" namenjena za privremeni, povremeni ili trajni boravak osoba sa invaliditetom u ruralnoj sredini.

Korisnici: Direktni korisnici našeg udruženja su osobe sa smetnjama u razvoju, pretežno se radi o punoletnim licima, a na dnevnom nivou naš dnevni centar poseti prosečno 40 korisnika koji posećuju neki od programa i sekcija. 

U životnoj i radnoj zajednici "Oaza Golubinci" trenutno je na duži vremenski period smešteno šest osoba sa smetnjama u razvoju, čiji ostareli roditelji nisu više u mogućnosti da o njima brinu. Direktni korisnici naših usluga su i članovi porodica naših korisnika, a samim tim i šira društvena zajednica. 

Aktivnosti: Udruženje "Živimo zajedno" pruža radno-okupacione aktivnosti za korisnike, edukativne šetnje gradom, otvorena nastava, bavljenje reciklažnim aktivnostima, kartonaža. Svakodnevno organizujemo obrazovne aktivnosti sa ciljem osvežavanja znanja, domaćinstvo, stari zanati i škola životnih veština, čiji je cilj pripremanje korisnika za samostalan život.Tu su i naše čuvene sekcije: dramska, muzička, veronauka i manekenska sekcija.

Radno vreme: Udruženje je otvoreno od 8h ujutro do 20h uveče (subotom od 14h do 21h). Sve aktivnosti i sekcije odvijaju se svakodnevno, po ustaljenom rasporedu.

Kako doći do servisa/usluge: Korisnici mogu da posete prostorije našeg udruženja i da se na licu mesta upoznaju sa uslugama koje mogu dobiti. Posle razgovora sa članovima stručnog tima i početne procene, potpisuje se pristupnica i ugovor sa korisnikom ili njegovim starateljem. Usluga je dostupna svim osobama koje su zainteresovane i koje odluče da postanu korisnici našeg udruženja.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Članarina zavisi od vremena provedenog u dnevnom centru: za svakodnevno posećivanje dnevnog centra sa ručkom članarina iznosi 4000 dinara, a ukoliko je posećivanje aktivnosti u udruženju samo povremeno radi se o sumi od 2 000 dinara mesečno.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Našim korisnicima pružamo kvalitetnu pripremu za samostalan život čime se sprečava njihovo smeštanje u institucije. Na dnevnom nivou pružamo im savetovanje, radne i obrazovne aktivnosti koje doprinose maksimalnom očuvanju njihovih potencijala i sprečavaju dalje propadanje funkcija.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Projektno