Udruženje za pomoć MNRO Zvezdara

maskembal-001.JPG
Naziv organizacije/institucije: Udruženje za pomoć MNRO Zvezdara
Adresa: Krfska 7a
Grad: Beograd (Opština Zvezdara)
Kontakt telefon: 011/34 33 152
Fax: 011/34 33 152
Facebook profil
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije: Mi smo Udruženje roditelja dece i osoba sa smetnjama u razvoju koje neguje društveni aktivizam i povezivanje lokalne zajednice. Naš cilj je pružanje pune podrške osobama sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.

Misija: Udruženje za pomoć MNRO Zvezdara okuplja roditelje, stručnjake i sve ljude dobre volje, gde se kroz raznovrsne programe radi na osamostaljivanju i socijalnoj inkluziju MNRO na teritoriji grada Beograda. 

Vizija: Eliminisanje predrasuda i integracija u društvo osoba sa smetnjama u razvoju.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju; Klub za mlade u procesu osamostaljivanja; Predah usluga za decu sa invaliditetom i njihove porodice

Korisnici: 
1. Osobe sa teškoćama u mentalnom razvoju , Romi i osobe pod staratelјskom zaštitom, starosti od 18 god. i više (nije uslovljeno uzrastom), oba pola, članovi Udruženja:

  • Dnevni boravak - 15 korisnika
  • Zanatsko-edukativni centar – 30 korisnika
  • Vikend boravak – 15 korisnika (po grupama)

2. Roditelјi, staratelјi i članovi porodica osoba sa smetnjama u razvoju

3. Volonteri-budući personalni asistenti 

Aktivnosti: Cilј programa je da osobe sa smetnjama u razvoju pripremi za samostalan život kroz inovativne programe, da kroz seminare i radionice edukuje kako osoblјe tako i roditelјe, pa time izvršiti direktan uticaj na njihovu budućnost. 
Organizovanim aktivnostima u Dnevnom boravku, osobe sa smetnjama u razvoju se obučavaju da što bolјe usvoje veštine neophodne u svakodnevnim životnim situacijama, da vode brigu o sebi, da očuvaju trenutno stanje i razviju preostale potencijale, težeći ka što većoj samostalnosti. 
U zanatsko – edukativnom centru radiće se kroz radionice radne okupacije na radnom angažovanju i individualnom izboru poslova prema interesovanju. 
Vikend boravak je novi vid usluge (noćenje, izlasci i radno angažovanje) kao pomoć porodic da u urgentnim situacijama ima gde da zbrine svog člana, a ujedno i priprema same osobe sa smetnjama u razvoju na život van kruga svoje porodice. 
Organizovanim aktivnostima vikend boravka, osobe sa smetnjama u razvoju, njihovi roditelјi i volonteri se pripremaju za program Stanovanje uz podršku čime se preventira trajni smeštaj u Institucije za zbrinjavanje. 
Psihosocijanle radionice su usmerene na psihosocijalne potrebe porodice.

Radno vreme: 

  • Dnevni boravak Zvezdara (Krfska 7a): ponedelјak – petak od 08.00 – 16.00 časova
  • Zanatsko - edukativni centar – radno angažovanje (Krfska 7a): svakodnevno tokom rada boravka i sredom od 12.00 – 18.00 časova
  • Vikend boravak (Kuća za predah usluge u Domu Sremčica): jednom mesečno (petak-nedelјa)
  • Radionice: edkativno-kreativne radionice i psihosocijalna podrška (MZ Novo Mirijevo, Mirijevski venac 18-20): subotom od 18.00-20.00 časova 

Kako doći do servisa/usluge: Učlanjenje je na dobrovolјnoj bazi, potpisuje se Pristupnica i Izjava roditelјa i Ugovor za prijem u boravak.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Roditelјi/staratelјi naših korisnika participiraju uslugu Dnevnog boravka mesečno maksimalno iznosom do 5.000 dinara, zavisno od socijalnog statusa porodice. Ostale usluge koje pružamo su besplatne.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Mnogo je dece i osoba ometenih u mentalnom razvoju u kućnim azilima često bez kontakta sa vršnjacima, a njihova komunikacija je često svedena samo na porodicu. Uskraćeno pravo da zadovolje potrebe koje su iste kao i potrebe njihovih vršnjaka (druženja, letovanja, zimovanja, izlasci, bavljenje sportom,odlazak na koncerte …).
Kroz ovakva druženja oni izlaze iz zatvorenog kruga svojih porodica i time se uključuju u društvene tokove i zadovoljavaju potrebe koje imamo i svi mi. Druženje sa vršnjacima stvara osećaj zadovoljstva i samopouzdanja, kanališe se hiperaktivnost, introvertna deca i osobe se otvaraju ka grupi, a samim tim se i rasterećuju porodice.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Projektno