Udruženje za pomoć MNRO Plava ptica

Naziv organizacije/institucije: Udruženje za pomoć MNRO Plava ptica
Adresa: Lenjinova 17
Grad: Kula
Kontakt telefon: 025/724-177
Fax: 025/724-177
E-mail adresa: plavapticamnro@gmail.com
Facebook profil
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

"Plava ptica" radi na unapređenju kvaliteta života osoba sa smetnjama u razvoju kroz pružanje usluga socijalne zaštite na najvišem mogućem nivou na teritoriji Opštine Kula.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, Dnevni boravak za odrasle osobe sa invaliditetom, Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom, Predah usluga za osobe sa invaliditetom i njihove porodice, Rani defektološki tretman

Korisnici: 

 • Dnevni boravak - namenjen je deci mladima i odraslima sa teškoćama u mentalnom razvoju i višestruko ometenim u razvoju. 
 • Stanovanje uz podršku - namenjeno je odraslim osobama sa teškoćama u mentalnom razvoju. 
 • Predah - namenjen je deci i odraslima sa teškoćama u razvoju i porodicama. 
 • Rani defektološki tretman i dijagnostika - usluga namenjena deci sa teškoćama u razvoju i riziku, deci od 0 do 10 godina starosti.

Aktivnosti: Najvažnije aktivnosti su razvoj praktičnih i adaptivnih veština, obezbeđivanje ishrane i nege, rehabilitacija i habilitacija, učešće u zajednici i razvoj sposobnosti komunikacije i socijalnih veština.

Radno vreme: 

 • Dnevni boravak radi radnim danom 7-15:30 časova. 
 • Stanovanje uz podršku i predah rade 365 dana godišnje. 
 • Rani tretman i dijagnostika radnim danom od 12-20 časova.

Kako doći do servisa/usluge: Korisnici ostvaruju pravo putem uputa Centra za socijalni rad Kula, odnosno javljanjem Centru i procenom potrebe za uslugom ili direktno ugovaraju uslugu sa pružaocem.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Korisnici učestvuju u ceni svake usluge prema skali učešća zavisno od toga kakav je socio-ekonomski status porodice (da li je primalac NSP) i od visine tuđe nege i pomoći ili penzije korisnika.

 • Dnevni boravak - od 3.500 din do 10.050 din 
 • Stanovanje uz podršku - do 27.000 din 
 • Predah usluga - do 1000 din/dan 
 • Defektološki tretman - od 150 do 550 din po tretmanu

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Doprinosi kvalitetu života kroz obezbeđivanje uslova za ostanak u prirodnom okruženju, prevenira institucionalni smeštaj i jača kapacitete i adaptivne sposobnosti korisnika, rahabilituje i ublažava stepen teškoća koje korisnik ima.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Institucionalizovan (lokalna samouprava donela odluku o finansiranju).

Licenca za pružanje usluge?: Poseduje licencu za uslugu Dnevni boravak i Stanovanje uz podršku.