Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama "Novi Beograd"

Naziv organizacije/institucije: Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama "Novi Beograd"
Adresa: Nehruova 117a
Grad: Beograd
Kontakt telefon: 011/216-7-964
Fax: 011/216-7-964
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Udruženje za pomoć MNRO "Novi Beograd" osnovano je 1974. god. Osnivači su grupa roditelja i stručnjaka sa ciljem unapređenja kvaliteta života osoba sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama. Udruženje svakodnevno pruža psiho-socijalnu podršku osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama kroz razne vidove edukacije i radne okupacije.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom:

 • Dnevni boravak za odrasle osobe sa invaliditetom
 • Dnevni boravak za mlade sa smetnjama u razvoju
 • Klub za mlade u procesu osamostaljivanja
 • Socijalno - edukativne usluge
 • Psihološko savetovalište

Korisnici: 

 • osobe sa smetnjama u razvoju, kombinovanim smetnjama i osobe sa autizmom
 • mladi i odrasli koji nisu uključeni u ustanove
 • deca i mladi koji su obuhvaćeni specijalnim obrazovanjem, ali im je potrebna dodatna podrška.
 • odrasle osobe i starije sa smetnjama u mentalnom razvoju i
 • porodice kojima je neophodna psiho-socijalna podrška.

Aktivnosti: Aktivnosti se realizuju svakodnevno za korisnike od 13 do 50 god. Aktivnosti se prilagođavaju prema interesovanju, mogućnostima korisnika i usklađuju se sa individualnim planovima podrške za svakog korisnika u cilju razvijanja preostalih sposobnosti i unapređenje istih.

 • Razvoj i održavanje praktičnih veština za što samostalniji život u porodici i izvan porodice (male porodične zajednice)
 • Razvoj socijalnih veština
 • Razvoj brige o sebi i drugima
 • Razvoj elementarnih navika i samoposluživanje
 • Razvoj radnih navika i odgovornosti prema radu
 • Razvoj komunikacije i očuvanje fizičke kondicije
 • Razvoj i jačanje ličnosti kroz razne vidove suočavanja u određenim životnim situacijama
 • Klub roditelja, stručna psihosocijalna podrška porodici člana osobe sa invaliditetom

Radno vreme:

 • Radno vreme udruženja: svakog radnog dana od 8-20 časova.
 • Dnevni boravak od 8.30-17.00 časova.
 • 9 različitih radionica svakog radnog dana od 17.00-19.00 časova.
 • Klub roditelja od 17.00-19.00 časova svakog radnog dana.
 • Stručna podrška porodici jednom mesečno, a po potrebi i više.

Kako doći do servisa/usluge: Korisnici mogu da se informišu preko Centra za socijalni rad, sajta Udruženja, društvenim mrežama i dolaskom u prostorije Udruženja svakim radnim danom od 9.00-19.00 časova gde mogu da se informišu o uslovima i prijemu korisnika. 

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Participacija u troškovima usluge zavisi šta korisnik želi da koristi.

 • Dnevni boravak: 3.000,00 din.
 • Radionice 1.500,00 din.

Cena participacije je fomirana na osnovu finasijskih mogućnosti porodice, te je određen broj porodica oslobođen plaćanja troškova usled izuzetno teške finasijske situacije. 

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Kroz intenzivne aktivnosti, korisnici se osnažuju za što samostalniji život u porodici i izvan porodice, u široj društvenoj zajednici. Aktivnostima van prostorija Udruženja im se omogućava samostalno snalaženje u široj društvenoj zajednici.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Projektno