Udruženje za negovanje zdravih stilova života "Veritas"

logo-Veritas-veci.jpg
Naziv organizacije/institucije: Udruženje za negovanje zdravih stilova života "Veritas"
Adresa: Hajduk Veljkova 301
Grad: Požarevac
Kontakt telefon: 064/89-18-595
Fax: 012/7532-144
E-mail adresa: veritas.po@gmail.com
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Udruženje se zalaže za unapređenje kvaliteta života ugroženih/ranjivih grupa kroz njihovu edukaciju, predavanja, seminare, tribine, zagovaranjem većeg broja usluga podrške u lokalnoj zajednici kao i njihovim organizovanjem.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Pilotiranje usluge dnevnog boravka za odrasle osobe sa invaliditetom

Korisnici: Direktni korisnici su odrasle osobe sa invaliditetom od 25-55 godina života sa teritorije grada Požarevca kod kojih je prisutna nedovoljna mentalna razvijenost, sama ili praćena cerebralnom paralizom, telesnim invaliditetom, blažim oblikom senzornog oštećenja, kao i drugi oblici višestruke ometenosti pod uslovom da nisu praćeni agresivnim ponašanjem i potrebom za intezivnom negom. Indirektni korisnici su porodice osoba sa invaliditetom, kao i šira lokalna zajednica.

Aktivnosti: Aktivnosti se realizuju u skladu sa mogućnostima i interesovanjem korisnika i obuhvataju aktivnosti u okviru sportsko-rekreativnog programa, programa podizanja socijalnih veština i radno okupacionih odnosno edukativnih aktivnosti, a sve u cilju podsticanja novih znanja i veština.

Radno vreme: Tri puta nedeljno u trajanju od četiri sata (utorak, sreda i petak)

Kako doći do servisa/usluge: Potencijalni korisnik tj. njegov zakonski zastupnik može da se obrati Udruženju za negovanje zdravih stilova života "Veritas" i zatraži korišćenje ove usluge.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Korisnici ne plaćaju ovu uslugu, jer se ona finansira projektno.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Usluga obezbedjuje organizovano vreme u struktuiranim aktivnostima osoba sa invaliditetom, ostavlja slobodno vreme za ostale članove porodice, na taj način poboljšava uslove za ostanak osobe sa invalidetom u porodici i poboljšava kvalitet života njih samih i njihovih porodica.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Projektno