Udruženje obolelih od mišićnih i neuromišićnih bolesti Topličkog okruga

Naziv organizacije/institucije: Dnevni boravak "Sunce"
Adresa: Vojvode Mišića 46
Grad: Prokuplje
Kontakt telefon: 027/322545 
Fax: 027/322545
E-mail adresa: udrobolelihmisicnih@open.telecom.rs
Website: www.udruzenjeobolelihpk.org.rs
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Unapredjenje kvaliteta života dece i mladih sa teškoćama u razvoju, obezbedjuje slobodno vreme porodici za obavljanje drugih aktivnosti, pruža bezbedno okruženje nadzorom. Svi korisnici se podstiču da aktivno učestvuju u programima Dnevnog boravka sa svojim mogućnostima. Pruža podršku korisnicima da ostvare što veći stepen samostalnosti kako bi poboljšali kvalitet života i integrisali se u socijalnu sredinu.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Dnevni boravak "Sunce"

Korisnici:

 • Direktni korisnici - Deca i omladina ometena u razvoju
 • Indirektni korisnici - Porodice dece i mladih ometenih u razvoju, osobe sa telesnim invaliditetom

Aktivnosti: Oblasti koje su utvrdjene planom i programom Dnevnog boravka:

 • Jezik, govor, komunikacija
 • Psihomotorika
 • Lične socijalne veštine
 • Dnevne životne veštine
 • Upoznavanje okoline (prirodna i društvena sredina)
 • Rekreacija i slobodno vreme
 • Radno okupaciona terapija
 • Likovna umetnost
 • Muzička umetnost
 • Izleti, rekreativni boravak

Radno vreme: Radno vreme: od 7 do 15 časova / 5 dana u nedelji.

Kako doći do servisa/usluge: Prijem u Dnevni boravak je zasnovan na principu dobrovoljnosti. Vrši se početna procena po prijemu/procena očekivanja korisnika, prioritetnih potreba...
Korisnik, odnosno zakonski zastupnik korisnika može da se obrati Centru za socijalni rad u Prokuplju i zatraži korišćenje ove usluge. Centar za socijalni rad utvrdjuje da li korisnik ispunjava uslove za korišćenje usluge, obaveštava korisnika šta je sadržaj usluge i ukazuje koji su postupci za ostvarivanje prava na korišćenje usluge.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Iznos participacije je isti za sve korisnike / 2500 dinara po korisniku. Pojedini korisnici ne plaćaju participaciju (korisnik stalne novčane pomoći).

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika:

 • Socijalizacija i integracija naših korisnika.
 • Grupni život i rad.
 • Poboljšanje zdravlja i pozitivan uticaj na njihovo emocionalno stanje.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Projektno