Udruženje multiple skleroze Rasinskog Okruga

Naziv organizacije/institucije: Udruženje multiple skleroze Rasinskog Okruga
Adresa: Cara Lazara 90
Grad: Kruševac
Kontakt telefon: 037/3444-939
Fax: 037/3444-939
E-mail adresa: umsro@hotmail.com 
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Udruženje multiple skleroze Rasinskog Okruga je humanitarna organizacija osnovana 2001. godine sa sedištem u Kruševcu sa ciljem da pruži informativnu, organizacionu, materijalnu i svaku drugu vrstu pomoći licima koja su obolela od ove bolesti. Za sve ovo vreme postojanja uspeli smo da organizujemo veliki broj kako humanitarnih akcija tako i formalnih i neformalnih skupova, a naše udruženje trenutno broji 150 članova.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Socijalno-edukativne usluge

Korisnici: Direktni korisnici su oboleli od multiple skleroze. Indirektni korisnici su članovi porodica obolelih, donatori i lokalna samouprava.

Aktivnosti: U prostoru Udružеnja, članovi Udruženja mogu da se svakodnevno informišu о svojim pravima i na koji način će moći to da realizuju, da dobiju stručnu literaturu o svojoj bolesti, da prisustvuju savetovanju psihologa i socijalnog radnika tokom edukativnih radionica koje se svakog meseca održavaju u prostoru Udruženja i na terenu. Radionice su organizovane po principu individualnog i grupnog savetodavnog rada, gde se korisnicima pruža mogućnost da se pojedinačno posavetuju sa stručnjacima.
Zajednički tim stručnjaka radi na planiranju i organizaciji edukativnih radionica. Svaki stručni saradnik individualno priprema teme iz svojih oblasti i dogovara se sa drugim stručnjacima u timu oko usaglašavanja tema iz specifičnih oblasti znanja svakog stručnjaka ponaosob. U pitanju su edukativne radionice psihološke i socijalne podrške članovima Udruženja i njihovim porodicama.
Pojedini ciklusi predavanja i radionica ponavlja se zbog velikih grupa korisnika i interesovanja za teme koje su predviđene.
U okviru predavanja i radionica planirano je aktivno učešće korisnika u postavljanju pitanja, predlaganju tema i aktivnostima.

Takođe se organizuju i druženja članova i izleti.

Radno vreme: Radionice se održavaju svakog meseca u trajanju od 3h.

Kako doći do servisa/usluge: Udruženje sklapa Ugovor o delu sa psihologom i socijalnim radnikom zaposlenim u Centru za socijalni rad i na taj način korisnici dolaze do usluge. Takođe, sve informacije korisnici mogu da dobiju u prostoru Udruženja i putem kontakt telefona Udruženja.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Servis je besplatan za korisnike. Sredstva se obezbeđuju preko projekta resornog Ministarstva.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika:

Pozitivne promene:
• Izlazak korisnika iz socijalne izolacije i boravak u prijatnom i adekvatnom prostoru sa osmišljeno provedenim vremenom;
• Očuvanje i/ili poboljšanje opšteg psiho-fizičkog stanja korisnika;
• Socijalna rehabilitacija i integracija;
• Konstruktivno prevazilaženje emocionalnih teškoća;
• Usvajanje novih znanja i veština;
• Stručno osmišljeno strukturisanje slobodnog vremena;
• Pružanje psihosocijalne podrške porodicama;
• Borba protiv diskriminacije, povratak samopouzdanja i digniteta.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Institucionalizovan (lokalna samouprava donela odluku o finansiranju)