Udruženje multiple skleroze Pčinjski okrug Vranje

Pcinjski-okrug-Vranje-u-Makedoniji-001.jpg
Naziv organizacije/institucije: Udruženje multiple skleroze Pčinjski okrug Vranje
Adresa: Branislava Nušića 4
Grad: Vranje
Kontakt telefon: 060/74-24-748
Fax: 017/414-467
E-mail adresa: gorms@neobee.net

Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor


Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Unapređenje kvaliteta života obolelih od MS pružanjem psihosocijalne podrške pored ostalih usluga (održavanje radionica,  izleta, animiranje obolelih da participiraju tokom svake predviđene i dogovorene aktivnosti). Suočavanje sa dijagnozom je  proces koji zahteva vreme, a pružanjem psihosocijalne podrške obolelima se pruža mogućnost da svoju bolest prihvate, izbore se sa diskreditujućim stavovima okoline i lakše prilagode i uključe u društvene tokove. 


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Savetovalište

Korisnici: Direktni korisnici su ljudi sa dijagnozom MS bez obzira na pol i godine starosti. Indirektni korisnici su članovi porodice.

Aktivnosti: Na planu  poboljšanja  zdravstvenog statusa članova, Udruženje  obolelih od multiple skleroze organizuje tribine uz podršku lekara neurologa sa ciljem  edukacije članova i pružanja potrebnih informacija; omogućava korišćenje aparata za magnetnu terapiju i fotelje za masažu, usluge fizioterapeuta (u udruženju i kućnim uslovima-za teško pokretne). Radnookupacione radionice osmišljene su sa ciljem socijalizacije članova, razvijanja i usvajanje novih kreativnih veština, održavanje fine motorike ruku i ekonomsko osnaživanje. U cilju unapređenja kvaliteta života članova, psihosocijalna podrška se pruža u kontinuitetu. Kao rezultat intenzivne podrške je jačanje i povratak samopouzdanja obolelih, osnaživanje kapaciteta porodice, adekvatno prilagođavanje obolelog promenama nastalim usled gubitka posla, prijatelja, nerazumevanja sredine,  diskriminacije. Udruženje poseduje kombi vozilo koje omogućava  realizaciju navedenih aktivnosti.

Radno vreme: Dva puta nedeljno od 17 do 19 časova, radnim danima, a po potrebi i  češće okupljaju se članovi u prostorijama Udruženja. Dobra saradnja sa odeljenjem neurologije u zdravstvenom centru Vranje, omogućava pružanje informacija korisnicima o uslugama koje udruženje nudi; dobra saradnja sa Centrom za socijalni rad omogućava korisnicima da ostvare pravo na tuđu negu i pomoć, novčanu socijalnu pomoć i jednokratnu novčanu pomoć i da se tu informišu o uslugama koje servis nudi; dobra saradnja sa medijskim kućama podstiče promociju Udruženja . Štampani materijal - flajeri i lifleti nude informacije o servisu usluga koje udruženje nudi. Dobrovoljnost korisnika je osnov za učlanjenje u udruženje.

Kako doći do servisa/usluge: Sekretar udruženja koordinira svim aktivnostima u Udruženju, redovno obaveštavajući članove o dešavanjima u Udruženju i planiranim aktivnostima. Odaziv članova je veoma dobar.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Usluge Udruženja su besplatne.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Oboleli od MS često odbijaju da prihvate činjenicu da je bolest ostavila posledice po njihovo zdravlje, socijalno funkcionisanje i samovrednovanje. U toj zabludi tragaju za lekom koji  će ih "izlečiti", kriju od okoline da su  bolesni u strahu da  će biti odbačeni ili diskriminisani. Prihvatanjem psihosocijalne podrške oboleli od MS razvijaju svest o postojanju bolesti, bivaju podstaknuti u prihvatanju novih znanja i informacija o metodama lečenja i "življenja"sa bolešću, otvoreno govore o bolesti i ne libe se da zatraže tuđu pomoć i podršku. Tokom tog procesa, njihovo samopouzdanje raste i samim tim njihov odnos sa okolinom postae bolji-ne izoluju se i ne beže od drugih.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Projektno