"Udruženje multiple skleroze" Knjaževac

Naziv organizacije/institucije: "Udruženje multiple skleroze" Knjaževac
Adresa: Karađorđeva 53
Grad: Knjaževac
Kontakt telefon: 019/730-651
Fax: 019/730-651
E-mail adresa: umsknjazevac@gmail.com
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Psihosocijalna podrška osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, podizanje svesti i nivoa informisanosti javnosti, poboljšanje zdravstvene nege OSI kroz bolji fizikalni tretman i druge zdravstvene programe, podrška samostalnom životu osoba sa invaliditetom.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Savetovalište

Korisnici: Direktni korisnici su osobe obolele od multiple skleroze, kao i osobe po drugom osnovu invalidnosti. Indirektni korisnici su članovi njihovih porodica.

Aktivnosti: Savetovalište pruža psihosocijalnu podršku članovima, kao i njihovim porodicama. U rad je uključen psiholog koji pruža potrebnu podršku u rašavanju problema sa kojima se suočavaju. Organizuju se i stručna predavanja na temu multiple skleroze, invalidnosti, diskriminacije i prava osoba sa invaliditetom. U rad savetovališta uključen je i fizioterapeut koji pruža savetodavnu podršku, pomaže pri izboru adekvatnih vežbi i pruža masaže prilagođene oboljenju.

Radno vreme: Jednom nedeljno (četiri puta mesečno), a masaže tri puta nedeljno po četiri sata.

Kako doći do servisa/usluge: Udruženje redovno informiše svoje članove sa radom Savetovališta i planom rada fizioterapeuta. Svi zainteresovani članovi mogu koristiti uslugu.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Servis ide na teret udruženja, korisnici ne učestvuju u participaciji. Udruženje se snalazi na razne načine, donacijom, preko Centra za radno angažovanje mladih koji su nam veoma pomogli da realizujemo usluge fizioterapeuta, kao i razumevanju lokalne samouprave i preko projekata. Trenutno se radi na obezbeđivanju sredstava za organizovanje pomoći u kući, gde bi se pomoglo korisnicima u svakodnevnom životu u kućnim uslovima.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Smatramo da servis veoma pozitivno utiče na poboljšanje kvaliteta života članova udruženja i njihovih porodica.