Udruženje građana Zlatiborski krug

zracak32.jpg
Naziv organizacije/institucije: Udruženje građana Zlatiborski krug
Adresa: Slobodana Penezića 31
Grad: Čajetina
Kontakt telefoni:
031/831-709, 064/239-17-18
Fax: 031/831-709
E-mail adresa: zkrug@open.telekom.rs
Facebook profil
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije

Unapređivanje kvaliteta života u lokalnoj zajednici, kroz promociju volonterizma i aktivnog učešća građana u poboljšanju položaja pripadnika osetljivih grupa (osobe sa smetnjama u razvoju, deca i mladi, stari,  žene). 


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, Volonterski socijalni servis

Korisnici: 

Direktni korisnici Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju:

  • usluga obuhvata 10 korisnika tokom školske godine, a 13 korisnika tokom školskih raspusta.  Na pružanju ove usluge je zaposleno  7 radnika.

Direktni korisnici Volonterskog socijalnog servisa su:

  • deca i mladi iz Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju "Zračak" u Čajetini
  • 30 staraca i starica u 7 sela opštine Čajetina

Indirektni korisnici su:

  • porodice korisnika Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju "Zračak"
  • rođaci starih korisnika usluga članova Volonterskog socijalnog servisa

Aktivnosti: 

Dnevni boravak: Vaspitno-obrazovne, okupaciono-keativne, kulturno-zabavne i rekreativne aktivnosti.

Volonterski socijalni servis: Nabavka didaktičkih materijala, knjiga, sredstava za ličnu higijenu korisnika Dnevnog boravka "Zračak" Organizovanje edukativnih programa za korisnike "Zračka" za razvijanje veština pripreme hrane; Organizovanje druženja korisnika "Zračka" sa mladim volonterima; Realizacija poseta mladih volontera usamljenim i bolesnim starcima u Zlatiborskim selima koje uključuju pomoć u obavljanju svakodnevnih obaveza; Realizacija programa obuke u radu na kompjuteru za penzionere, koju sprovode mladi volonteri.

Radno vreme: 

Dnevni boravak: od 8 do 15 časova

Volonterski socijalni servis: Svake srede od 10 do 12 časova volonteri sa korisnicima "Zračka", u opremljenoj kuhinji, imaju radionice pripreme hrane, a u dogovoru sa osobljem Dnevnog boravka se organizuju mesečni edukativni programi. Tri puta nedeljno (8 sati dnevno) volonteri odlaze u posete starima u selima.

Kako doći do servisa/usluge?: 

Dnevni boravak: Na osnovu uputa (rešenja) koje daje Centar za socijalni rad korisnici se upućuju u Dnevni boravak.

Volonterski socijalni servis: Korisnici Volonterskog socijalnog servisa dolaze do usluga preko Centra za socijalni rad, Saveza penzionera, Udruženja roditelja dece sa smetnjama u razvoju u Čajetini i drugih lokalnih organizacija i institucija, koje stupaju u kontakt sa Zlatiborskim krugom, koji organizuje rad Volonterskog socijalnog servisa.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Korisnici ne učestvuju u plaćanju troškova servisa.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika?: S obzirom da su usluge koje se pružaju u okviru Volonterskog socijalnog servisa i Dnevnog boravka raznolike, mnogo je načina na koje se poboljšava kvalitet života korisnika, od konkretne praktične pomoći u svakodnevnom životu, do aktivnijeg uključivanja korisnika u život lokalne zajednice.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: 

Lokalna samouprava je donela Odluku o finansiranju usluge Dnevni boravak. Udruženje građana Zlatiborski krug je pokrenulo Volonterski socijalni servis i obezbeđuje njegovo funkcionisanje.