Udruženje građana „ŠANSA“

Udruženje građana „Šansa“ je rezultat udruživanja stručnih radnika različitih profila koji dugi niz godina sarađuju na pobolјšanju kvaliteta života ugroženih, marginalizovanih i diskriminisanih pojedinaca, porodica i grupa, i to mladih pre svega.
Posvećeni socio-psihološko-ekonomskom razvoju, razvijamo široku mrežu partnerstava sa lokalnim, regionalnim i nacionalnim klјučnim akterima i građanima, kako bi svi zajedno, sopstvenim znanjima i iskustvima, uz korišćenje najsavremenijih dobrih praksi, kreirali društvo primereno potrebama i mogućnostima zajednice.
Sa nacionalnim akterima i inostranim partnerima „Šansa“ sarađuje u osmišlјavanju i sprovođenju javnih politika zasnovanih na argumentovanom i transparentnom javnom interesu, pri čemu su uvek prioritet legitimni interesi građana i lokalnih zajednica.

Cilјevi organizacije:
Šansa aktivno doprinosi razvoju zajednice kroz ojačavanje ličnih i lokalnih kapaciteta - pojedinaca, organizacija, institucija i društva u celini, kako bi se oslanjajući na sopstvene snage uz pomoć novih znanja i veština uticalo na stvaranje kvalitetnijeg života i demokratsko i pravedno društvo, uz princip potpunog uvažavanja lјudskih i posebno dečijih prava.
Cilјevi udruženja su posvećeni borbi protiv eksploatacije i nejednakosti osetlјivih grupa, protiv nasilјa, za društvo bez rodne i ostalih oblika diskriminacije, ekonomskih i društvenih nejednakosti.
Specifični cilјevi su: psihosocijalna, ekonomska, edukativna pomoć deci, mladima i ostalim osetlјivim grupama, promocija civilnog društva i lјudskih prava, kao i saradnja i umrežavanje sa drugim nevladinim i vladinim organizacijama iz RS i inostranstva.

Korisnici naših programa su prvenstveno mladi (osetlјive grupe, omladinska udruženja, đački parlamenti i mladi kao pojedinci zainteresovani za društveni angažman), kao i profesionalci u kontaktu sa mladima. Primarno područje delovanja je u sektoru socijalne politike u najširem, a u užem smislu reči - socijalna zaštita i omladinska politika.

Osnovni oblik delovanja i naša ekspertiza je psihosocijalno osnaživanje i uspostavlјanje i razvijanje metodologija rada sa mladima i za mlade, kroz primenu savremenih oblika multidisciplinarnog i multisektorskog pristupa, kao i građenje kapaciteta institucija i organizacija u zajednici. Jedna smo od vodećih NVO u pogledu metodologije rada sa mladima (posebno osetlјivih grupa i to mladih u sukobu sa zakonom i u riziku).

Obaveza Šanse da učestvuje u procesu izgradnje institucionalnog i vaninstitucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike, proizilazi iz činjenice da smo nevladina organizacija sa nesporno najviše kapaciteta za doprinos ovom procesu na području Braničevskog okruga:
“Šansa“ je za nešto više od četiri godine formalnog postojanja uspešno sprovela 16 projekata podržanih od strane različitih donatora;
Svi projekti su građeni na vrlo složenim partnerstvima civilnog i vladinog sektora.
Tri projekta kojima je naša organizacija upravlјala su međuregionalnog (nacionalnog) nivoa, dva su regionalna i šest su lokalnog karaktera.
„Šansa“ ima 21 aktivnog člana od kojih je 10-toro u starosnoj grupi mladih, kao i razgranatu mrežu stručnih saradnika i volontera širom zemlјe. Iako postojimo od 2008. godine, svoje najvažnije postignuće vidimo u sprovedenim projektima i ostvarenim rezultatima oličenim u mnoštvu pruženih usluga korisnicima i promovisanju pouzdanosti i kvaliteta rada civilnog sektora, valorizovanih stečenim poverenjem eksterne stručne, kao i najšire javnosti.

Posebno izdvajamo savetodavnu, socijalno edukativnu uslugu iz oblasti socijalne zaštite, pod nazivom Sociorehabilitacioni klub za decu i mlade, za koju je naša organizacija pružalac usluge od 2008. u partnerstvu, a od 2010. godine samostalno. Pored ostalih rezultata, u vezi ovog programa, posebno izdvajamo skoro potpuno smanjenje recidivantnog ponašanja preko 120-toro direktnih korisnika tretmana, dece i mladih sa antisocijalnim ponašanjem, počinilaca prekršaja i krivičnih dela, kao i obezbeđenje održivosti kroz Odluku o pravima u socijalnoj zaštiti i socijalnoj sigurnosti građana Grada Požarevca.