Udruženje gluvih i nagluvih Šumadijskog okruga

Naziv organizacije/institucije: Udruženje gluvih i nagluvih Šumadijskog okruga
Adresa: Jovana Petrovića Kovača 1
Grad: Kragujevac
Kontakt telefon: 064/305-92-12
Fax: 034/313-461
E-mail adresa: savezgluvihkg@open.telekom.rs
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor 


Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije: Uklanjanje komunikacijskih barijera sa kojima se suočavaju gluva lica.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Prevodilački servis za znakovni jezik

Korisnici: Direktni korisnici usluga servisa su odrasla gluva lica, a indirektni šira društvena zajednica. Prevodilački servis pruža usluge tumačenja/prevoda sa i na znakovni jezik gluvim licima u svim situacijama u kojima se korisniči suoče sa komunikacijskom barijerom.Takođe, pruža usluge prevoda na znakovni jezik svim institucijama ili pojedincima koji to, iz konkretnih razloga, zatraže. Za gluva lica usluge servisa su besplatne.

Aktivnosti: Prevodilački servis pruža usluge tumačenja/prevoda sa i na znakovni jezik gluvim licima u svim situacijama u kojima se korisniči suoče sa komunikacijskom barijerom. Takođe,pruža usluge prevoda na znakovni jezik svim institucijama ili pojedincima koji to, iz konkretnih razloga, zatraže.Za gluva lica usluge servisa su besplatne.

Radno vreme: Svaki radni dan od 8.00 do 15.00 časova..

Kako doći do servisa/usluge: Potencijalni korisnici usluga servisa obraćaju se Udruženju gluvih i nagluvih Šumadijskog okruga koji ih povezuje sa prevodilačkim servisom.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Usluge prevodilačkog servisa su za gluva lica besplatne. Za institucije koje zatraže uslugu prevodilačkog servisa postoji utvrđen cenovnik usluga i uslovi za angažovanje tumača.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Servis olakšava komunikaciju gluvim licima u brojnim, svakodnevnim situacijama, takođe, omogućava pristup svim audio informacijama.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a? Po odluci Ministarstva rada, zapošljavanja, boračke i socijalne zaštite

Da li posedujete licencu za pružanje usluge? Tumači u prevodilačkom servisu poseduju sertifikate od strane Saveza gluvih i nagluvih Srbije.