Udruženje "Caribrod"

Naziv organizacije/institucije: Udruženje "Caribrod"
Adresa: Vasil Levski 15
Grad: Dimitrovgrad
Kontakt telefon: 066/63-61-466
E-mail: udruzenje.caribrod@gmail.com
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor 
 

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Unapređenje kvaliteta života, socijalizacija i integracija dece i mladih sa smetnjama u razvoju kroz Dnevni boravak, Inkluzivnu igraonicu i Centar za hiporehabilitaciju.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju; Inkluzivna igraonica; Centar za hiporehabilitaciju

Korisnici: Direktni korisnici Dnevnog boravka su deca i mladi sa smetnjama u razvoju (deca i mladi sa različitim smetnjama od 4 do 26 godina). Direktni korisnici Inkluzivne igraonice su deca sa smetnjama u razvoju kao i deca tipične populacije (od 2 do 10 godina). Direktna grupa korisnika Hiporehabilitacionog centra su deca i odrasli sa smetnjama u razvoju, kao i deca i odrasli tipične populacije. Indirektni korisnici su porodice dece i mladih sa invaliditetom, kao i šira zajednica. 

Aktivnosti: Aktivnosti Dnevnog boravka je povećanje kvaliteta života korisnika kroz razvoj higijenskih, zdravstvenih i praktičnih veština korisnika. Aktivnosti Inkluzivne igraonice obuhvataju različite edukativne, likovne, muzičke i montesori radionice, organizovanje zabavnih programa u prostorijama igraonice. Aktivnosti Centra za hiporehabilitaciju podrazumevaju hipoterapiju, terapijsko jahanje i sportsko rekreativno jahanje.

Radno vreme: Radno vreme Dnevnog boravka je svakim radnim danom od 8 do 16 časova, Inkluzivne igraonice svakog dana 9 do 21 časova, a Centra za hiporehabilitaciju svakog dana, sem ponedeljka, od 9 do 15 časova. 

Kako doći do servisa/usluge: Korisnici Dnevnog boravka mogu biti upućeni od strane Centra za socijalni rad, škola, vrtića, Doma zdravlja i ostalih ustanova sa kojima je potpisan Protokol o saradnji. Korisnici Hiporehabilitacionog centra mogu postati svi zainteresovani, nakon pregleda lekara specijaliste i utvrđivanja postojanja indikacija odnosno kontraindikacija za uključivanje u program.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Usluge Dnevnog boravka, Inkluzivne igraonice i Centra za hiporehabilitaciju su besplatne za sve korisnike. Inkuzivna igraonica naplaćuje se samo za decu tipičnog razvoja prema utvrđenom cenovniku.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Sve usluge obezbeđuju ostanak korisnika u prirodnom okruženju i povećavaju nivo njihove integracije i socijalizacije.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Institucionalizovan (lokalna samouprava donela odluku o finansiranju)