Rezultati konkursa za unapređenje servisa podrške za osobe sa invaliditetom – Požarevac

Submitted by admin on Wed, 12/25/2013 - 10:46

Na osnovu pristiglih projektnih predloga udruženja sa teritorije Grada Požarevca u periodu od 09. do 20. decembra 2013. godine, Komisija za izbor projekata imenovana od strane Foruma mladih sa invaliditetom donela je odluku o podršci projekta “Pilotiranje usluge Dnevni boravak za odrasle osobe sa invaliditetom” podnetom od strane Udruženje za negovanje zdravih stilova života „Veritas“. Partneri na projektu jesu Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Požarevac i Centar za socijalni rad Požarevac.

Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom unapređenjem sistema podrške za uključivanje u društvene i ekonomske tokove zajednice.

Konkurs je raspisala organizacija Forum mladih sa invaliditetom u okviru projekta “Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom” koji sprovodi u partnerstvu sa Udruženjem građana Šansa, Centrom za razvoj inkluzivnog društva (CRID) i Udruženjem građana Perspektive, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Saradnici na projektu su Republički zavod za socijalnu zaštitu, Nacionalna služba za zapošljavanje, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Mreža RC i CSU Srbije-Udruženje Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje.

Na osnovu potpisanog Memorandum o saradnji, Grad Požarevac je podržao Konkurs i aktivnosti u cilju uspostavlјanja servisa podrške (socijalne usluge) za osobe sa invaliditetom na lokalnom nivou kako bi se uspostavio još jedan mehanizam za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Lista pristiglih projektnih predloga.