Rezultati konkursa za unapređenje servisa podrške za osobe sa invaliditetom – Kikinda

Submitted by admin on Tue, 01/14/2014 - 10:48

Na osnovu pristiglih projektnih predloga udruženja sa teritorije opštine Kikinda u periodu od 12. do 25. decembra 2013. godine, Komisija za izbor projekata imenovana od strane Foruma mladih sa invaliditetom donela je odluku o podršci projekta “„Razlike nas spajaju“ podnetom od strane Udruženje roditelјa i građana dece sa posebnim potrebama “Naša kuća Kikinda“. Projektnim aktivnostima uspostaviće seservis psihosocijalne podrške porodici.

Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom unapređenjem sistema podrške za uključivanje u društvene i ekonomske tokove zajednice.

Konkurs je raspisala organizacija Forum mladih sa invaliditetom u okviru projekta “Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom” koji sprovodi u partnerstvu sa Udruženjem građana Šansa, Centrom za razvoj inkluzivnog društva (CRID) i Udruženjem građana Perspektive, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Saradnici na projektu su Republički zavod za socijalnu zaštitu, Nacionalna služba za zapošljavanje, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Mreža RC i CSU Srbije-Udruženje Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje.

Na osnovu potpisanog Memorandum o saradnji, opština Kikinda je podržala Konkurs i aktivnosti u cilju uspostavlјanja servisa podrške (socijalne usluge) za osobe sa invaliditetom na lokalnom nivou kako bi se uspostavio još jedan mehanizam za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

 Lista pristiglih projektnih predloga.