Pravilnici - Zapošljavanje

Pravilnik o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošlјavanja.

(Pravilnik je objavlјen u "Službenom glasniku RS", br. 12/2012 od 21.2.2012. godine.)


Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i standardima za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.

(Pravilnik je objavlјen u "Službenom glasniku RS", br. 112/2009 od 30.12.2009. godine.)


Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom.

(Pravilnik je objavlјen u "Službenom glasniku RS", br. 72/2006 od 29.8.2006. godine.)