Pravilnici - Socijalna zaštita


Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite

Pravilnik je objavlјen u "Službenom glasniku RS", br. 42/2013 od 14.5.2013. godine, a stupa na snagu 22.5.2013.

Pravilnik o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti

Pravilnik je objavlјen u "Službenom glasniku RS", br. 42/2013 od 14.5.2013. godine, a stupa na snagu 22.5.2013.


Pravilnik o licenciranju organizacija socijalne zaštite

Pravilnik je objavlјen u "Službenom glasniku RS", br. 42/2013 od 14.5.2013. godine, a stupa na snagu 22.5.2013.


Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti

Pravilnik je objavlјen u "Službenom glasniku RS", br. 42/2013 od 14.5.2013. godine, a stupa na snagu 22.5.2013.