Pravilnici - Pristupačnost

Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti

objavljen je u Službenom glasniku RS br 46/2013 od 24.5.2013 godine.
Pravilnik propisuje tehničke standarde za elemente pristupačnosti za
1. Savladavanje visinskih razlika
2. Kretanja i boravka u prostoru
3. Javnog saobraćaja