Pravilnici - Obrazovanje

Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku i sastav i način rada interresorne komisije ("Službenom glasniku RS", br. 72/2006 od 29.8.2006. godine)


Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje

Ovim pravilnikom propisuju se bliža uputstva za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi, s ciljem postizanja optimalnog uključivanja deteta i učenika u redovan obrazovno-vaspitni rad i njegovo napredovanje i osamostavljivanje u vršnjačkom kolektivu, kao i za IOP za učenike sa izuzetnim sposobnostima.


Pravilnik o programu obuke za pedagoškog asistenta

Ovim pravilnikom propisuje se program obuke za pedagoškog asistenta On ima za cilj da se lice osposobi za samostalno obavljanje poslova pedagoškog asistenta.