Porodični savetnik - Inovativna usluga u sistemu socijalne zaštite

Submitted by admin on Mon, 08/31/2015 - 12:48

 

Forum mladih sa invaliditetom je, u partnerstvu sa udruženjem građana Ideas, kreirao program obuke za stručne radnike u oblasti socijalne zaštite za pružanje usluge „Porodični savetnik“ koji predstavlja podršku porodici za brigu o članu sa invaliditetom.

Porodični savetnik je inovativna usluga u sistemu socijalne zaštite koja za osnovni cilj ima očuvanje rezilijentnosti porodica osoba sa invaliditetom, bez obzira da li se radi o porodici sa detetom sa razvojnim teškoćama ili o porodici koja ima odraslog člana sa invaliditetom. Svrha usluge je da doprinese očuvanju celovitosti porodice i unapređenju kvaliteta života svih članova u različitim razvojnim fazama porodičnog života.
Porodica koja ima člana sa invaliditetom, bilo da se radi o detetu, mladoj ili odrasloj osobi sa invaliditetom, suočava se izvorima stresa i nedaćama koji destabilizuju porodični i roditeljski sistem i mogu dovesti do različitih oblika neadekvatnog funkcionisanja porodice - porodica nije u mogućnosti da na adekvatan način brine o svom članu sa invaliditetom, o sebi samoj, te može doći do neadekvatnog i nepodsticajnog odnosa prema članu sa invaliditetom i do njegovog izmeštanja iz porodice. Porodica takođe može razviti neadekvatan odnos prema svom članu sa invaliditetom i nakon njegovog izmeštanja, te neće biti u mogućnosti da sa njim održava kvalitetan odnos, niti će biti spremna da, nakon sopstvenog osnaživanja, ponovo prihvati svog člana sa invaliditetom.
U odnosu na porodicu, efekti usluge ogledaju se u doprinosu:
1. Osnaživanju porodice za preduzimanje direktnih akcija za prevazilaženje stresa usled invalidnosti deteta/odraslog člana kroz razvoj samopozdanja i unapređenje spremnosti za upravljanje faktorima rizika;
2. Smanjenju problematičnog ponašanja člana sa invaliditetom kao rezultat adekvatnih akcija pružaoca nege;
3. Uključivanju svih članova porodice u brigu u odnosu na člana sa invaliditetom i unapređenju socijalne podrške i dostupnosti usluga
4. Sposobnosti porodice da održava ravnotežu zdravlja uprkos teškoćama i da pronalazi načine da bude uspešnija i da živi kvalitetnije nego pre pojave teškoća 

Uslugu je prvobitno koristilo 5 porodica u Beogradu, a realizaciju usluge finansirao je grad Beograd. Trenutno uslugu koristi 20 porodica iz 14 gradova/opština u Srbiji, čiji je član sa invaliditetom u riziku da bude smešten u ustanovu zatvorenog tipa ili se već nalazi u nekoj od ustanova socijalne zaštite. Uslugu finansira Evropska unija.