PLAVI KRUG - Udruženje za borbu protiv dijabetesa grada Beograda

Naziv organizacije/institucije: PLAVI KRUG - Udruženje za borbu protiv dijabetesa grada Beograda
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 129, Novi Beograd
Grad: Beograd
Kontakt telefon: 061/82-09-480
Fax: 011/31-22-273
E-mail adresa: info@plavikrug.org
Website: www.plavikrug.org
Facebook profil
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Osnovni cilj udruženja je poboljšanje položaja i kvaliteta života osoba sa dijabetesom, njihovih porodica, prijatelja i svih onih na koje ova bolest utiče. Nizom akcija i edukacija pokušavamo da podignemo nivo zdravstvene kulture, prenesemo različita iskustva koja se tiču pravilnog lečenja ove bolesti i pomognemo ljudima da shvate šta je zapravo dijabetes i kako se sa njim živi. Upoznavanje javnosti sa značajem sprečavanja pojave dijabetesa, organizovanje radionica, tribina i seminara za obolele od dijabetesa i zainteresovane za ovo stanje, pomaganje obolelima da ostvare svoja prava u zdravstvu itd.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Socijalno-edukativne usluge;  Savetovalište: Psihološko savetovalište i Grupa podrške roditeljima dece koja žive sa dijabetesom

Korisnici:

  • Korisnici Edukativnog centra u kome se vrši kontinuirana edukacija su osobe od 12-80 godina.
  • Korisnici Grupe podrške su roditelji dece obolele od dijabetesa.
  • Korisnici Psihološkog savetovališta su osobe od 18-60 godina, grupni rad sa osobama 18-30.

Aktivnosti:

  • Kontinuirana edukacija: svakog ponedeljka od 19h se u prostorijama Plavog kruga sprovodi kontinuirana edukacija, pod nazivom "Sve što ste hteli da znate o dijabetesu, a niste imali koga da pitate". Predavanja su raznovrsna i prilagođena svima, počev od osoba koje su u riziku od nastanka dijabetesa, do onih koji žive sa dijabetesom tip 1, tip 2 ili gestacijskim dijabetesom. Najposećenija su predavanja koja se tiču ishrane, značaja fizičke aktivnosti, komplikacija dijabetesa, upotrebi insulinske pumpe, itd.
  • Psihološko savetovalište funkcioniše na nivou individualnog ili grupnog rada, zavisno od potreba njenih članova. Savetovanje i psihoterapiju sprovodi psiholog- psihoterapeut, Emina Kopić, uz redovnu stručnu superviziju prema pravilima koje jasno dogovori sa klijentima na početku tretmana. Za uspeh savetovanja i psihoterapije NEOPHODNO je učešće i aktivan rad psihoterapeuta i klijenta – klijenata.
  • Plavi kružić je grupa podrške roditeljima dece koja žive sa dijabetesom. Sastanci i druženja se sastoje u edukativnim radionicama i igricama za decu i razmeni iskustava, predavanjima, stručnoj konsultaciji i psihološkom savetovanju za roditelje. Plavi kružić organizuje druženja jednom mesečno, a pored druženja u prostorijama udruženja, organizuju se odlasci u pozorišta, muzeje, bioskope. Cilj ove grupe je socijalna inkluzija dece koja žive sa dijabetesom i međusobna razmena iskustava njihovih roditelja. 

Radno vreme:

  • Prostorije udruženja su otvorene: ponedeljak - sreda - petak od 10-17h
  • Svakog ponedeljka u 19h - BESPLATNO PREDAVANJE.
  • Utorkom - PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE
  • Sastanak PLAVOG KRUŽIĆA - Grupe podrške roditeljima dece oblele od dijabetesa - svaka poslednja subota u mesecu.

Kako doći do servisa/usluge: Potrebno je samo da dođu u prostorije udruženja.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: SVE JE BESPLATNO: NEMA ČLANARINA.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Kako u Srbiji ne postoje savetovališta za dijabetes, PLAVI KRUG jedini praktikuje kontinuiranu edukaciju. Jedino PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE ZA OSOBE SA DIJABETESOM U SRBIJI i JEDINU GRUPU PODRŠKE RODITELJIMA!

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Volonterski, projektno, kroz donacije.