Partneri

Udruženje građana „Šansa“ je rezultat udruživanja stručnih radnika različitih profila koji dugi niz godina sarađuju na pobolјšanju kvaliteta života ugroženih, marginalizovanih i diskriminisanih pojedinaca, porodica i grupa, i to mladih pre svega.
Posvećeni socio-psihološko-ekonomskom razvoju, razvijamo široku mrežu partnerstava sa lokalnim, regionalnim i nacionalnim klјučnim akterima i građanima, kako bi svi zajedno, sopstvenim znanjima i iskustvima, uz korišćenje najsavremenijih dobrih praksi, kreirali društvo primereno potrebama i mogućnostima zajednice.
Sa nacionalnim akterima i inostranim partnerima „Šansa“ sarađuje u osmišlјavanju i sprovođenju javnih politika zasnovanih na argumentovanom i transparentnom javnom interesu, pri čemu su uvek prioritet legitimni interesi građana i lokalnih zajednica.

KOMPLETAN TEKST>>


 

Centar za razvoj inkluzivnog društva - CRID je udruženje građana čija je misija: Stvaranje uslova za inkluzivno društvo kroz aktivnosti i projekte kojima se utiče na ostvarivanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom kroz poštovanje ljudskih prava na pristupačnost i kroz njihovo slobodno, izborno obrazovanje i zapošljavanje kao najviši oblik inkluzivnog društva.

CRID promoviše inkluzivni model invalidnosti. 

Šta to znači?  Medicinsko-tradicionalni  model postavlja problem u samom invaliditetu i osobi koja ga ima, dok novi, napredniji socijalni model ukazuje da je problem društveno okruženje, jer ako je neprilagođeno, ne pruža jednake mogućnosti svim osobama, članovima i članicama društvene zajednice.Socijalni model promoviše integraciju osoba sa invaliditetom. Socijalni model fokus pomera sa dijagnoze na okruženje koje treba da pruži jednake mogućnosti za učešće svih članova društva. Inkluzivni model, kao i socijalni, označava proširenje granica društva i prihvatanje svih članova društvene zajednice u sve tokove društva, bez barijera, uz očuvanje sopstvenog integriteta. Inkluzivni model se razlikuje od socijalnog, jer je akcenat na poštovanje specifičnosti svakog pojedinca sa invaliditetom, kojeg je, zapravo, i sam invaliditet kroz život, stvarao takvim kakav jeste.

KOMPLETAN TEKST>>


 

Udruženje građana “Perspektive” osnovano je i registrovano u Beogradu, na opštini Savski venac, sa sedištem u ulici Vojvode Milenka 22, krajem marta 2002. godine.
Osnivače čini grupa entuzijasta koji iz različitih ličnih i profesionalnih perspektiva sagledavaju kulturnu, obrazovnu, zdravstvenu stvarnost u Srbiji i žele da je svojim delovanjem poboljšaju odnosno otvore nove PERSPEKTIVE razvoja i napredovanja srpskog društva. Među osnivačima su profesori univerziteta, novinari, treneri, lekari... ljudi iz različitih obrazovnih sfera okupljeni oko ideje da je udruženim, civilnim delovanjem moguće uticati na svet u kome živimo.

KOMPLETAN TEKST>>