Organizacija slepih "Severni Banat"

savez-slepih-kikinda_0.jpg
Naziv organizacije/ institucije: Organizacija slepih "Severni Banat"
Adresa: Trg srpskih dobrovoljaca 10
Grad: Kikinda
Kontakt telefon: 0230/22-447
Fax: 0230/22-447
E-mail adresa: slepikikinda@open.telekom.rs
Website: /
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Ciljevi su da se okupe i evidentiraju lica oštećenog vida, da im se pruže usluge pri ostvarivanju zakonom zagarantovanih prava kao i druge usluge koje su im neophodne da prevaziđu traume zbog gubitka vida i da poboljšaju kvalitet života. Organizuju se društvene, kulturne i sportske aktivnosti kao i edukativne radionice, kursevi, savetovalista sa stručnim saradnicima i druge aktivnosti u kojima mogu da učestvuju sami članovi organizacije i članovi njihovih porodica.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Savetovalište, personalna asistencija, pomoć i nega u kući za starije i odrasle osobe sa invaliditetom

Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Korisnici: Direktni korisnici usluga su lica oštećenog vida (članovi OS „Severni Banat“). Usluge se pružaju deci oštećenog vida od kojih neke imaju i dodatni hendikep, mladima, ali i odraslim osobama i starijim licima jer su lica evidentirana u organizaciji mešovite strukture. Indirektno korist imaju njihovi članovi porodica, ali i ustanove lokalne zajednice, jer osim udruženja, većinu ovih usluga ne pruža ni jedna državna institucija.

Aktivnosti: Zbog hendikepa (gubitka vida) i mešovite strukture članstva (po polu, uzrastu, obrazovnoj strukturi), kao i činjenice da evidentiramo slepa lica od rođenja i kasnije oslepele osobe, mi razvijamo različite servise podrške. Na ovaj način im pomažemo da savladaju rad na računaru sa govornim programom kako bi mogli da samostalno kontaktiraju sa drugim ljudima, da se informišu ili da nastave neki posao koji su počeli pre gubitka vida ukoliko se radi o kasnije oslepelim licima, pomaže se deci i njihovim roditeljima kroz ranu intervenciju da se pripreme za školovanje, a kasnije da izaberu adekvatno zanimanje koje će im omogućiti da se zapošljavaju i samostalno zarađuju za život. Pruža se psihosocijalna podrška gde se kroz rad u grupi ili individualno podiže samopouzdanje i pomaže da se trauma zbog gubitka vida lakše prevaziđe. Služba gerontodomaćica pruža podršku za samostalan život ili pomoć licima bez vida u kući i van nje ukoliko se sami ne snalaze.
Psihosocijalno savetovalište se zasniva na grupnoj terapiji gde socijalni radnik i psiholog grupi ne većoj od 12 članova ukazuje na mogućnost prevazilaženja problema koji nastaju zbog gubitka vida. Psiholog daje podršku i pomaže u podizanju samosvesti lica koja su u traumi zbog gubitka vida. Kada je potrebno organizuju se individualni razgovori sa psihologom ili socijalnim radnikom.
Personalni asistenti pruzaju osobama oštećenog vida pomoć u kući ili van nje. Provode određeno vreme sa njima kako bi im pomogli da se bave onim aktivnostima koje sami odaberu bilo da da su u pitanju kulturne, sportske ili društvene aktivnosti. Po potrebi služe kao pratioci da osobu bez vida otprate od tačke A do tačke B kad je to ovim licima neophodno.
Gerontodomaćice pružaju uslugu u pripremi hrane, nabavci lekova ili kod lične higijene.

Radno vreme: Psihosocijalno savetovalište je jednom nedeljno a individualni razgovori po potrebi korisnika. Usluge personalnih asistenata i gerontodomaćica su dnevne i traju dva do tri sata po korisniku. Korsinici do ovih usluga dolaze tako što su članovi organizacije i što su se prilikom anketiranja izjasnili da im je usluga potrebna. Na osnovu ovih pokazatelja, udruženje pravi raspored korišćenja usluge na osnovu broja prijavljenih korisnika i broja stručnih saradnika.

Kako doći do servisa/usluge: Korisnici usluge se obraćaju udruženju sa zahtevom da im je neka od usluga potrebna. Samo udruženje vodi evidenciju o svojim članovima i kroz ankete u direktnoj komunikaciji sa njima saznaje koje su im usluge potrebne. Na osnovu ovih pokazatelja izrađuju se projekti kroz koje se pružaju neophodne usluge.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Sve dosadašnje usluge koje udruženje pruža svojim članovima su bile u okviru odobrenih projekata i nije bilo potrebe za participacijom samih korisnika u ceni usluge.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Ovi servisi pomažu korisnicima da se bolje uključe u sve životne tokove u lokalnoj zajednici, da poprave svoje samopouzdanje kao i da lakše prevazidju traume nastale zbog invaliditeta.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Projektno.