Organizacija mladih "Cupae"

Naziv organizacije/institucije: Organizacija mladih "Cupae"
Adresa: Sinđelićeva 13/a
Grad: Golubac
Kontakt telefon: 062/800-73-62
Fax: 012/638-612
E-mail adresa: nvocupae@gmail.com
Website: www.nvocupae.org
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Socijalna zaštita
Pružanje dnevnih usluga podrške u zajednici


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Pomoć u kući za stara lica i odrasle sa invaliditetom

Korisnici: Direktni korisnici stara lica preko 65 godina, odrasla lica sa invaliditetom. Indirektni korisnici su porodice starih lica i odraslih osoba sa invaliditetom, lokalna zajednica.

Aktivnosti: Pomoć u kući za stara lica i odrasla invalidna lica:

  • Pomoć u obezbeđivanju ishrane
  • Pomoć u održavanju lične higijene
  • Pomoć u održavanju higijene stana
  • Pomoć u zadovoljavanju drugih egzistencijalnih i socijalnih potreba

Radno vreme: Svakim radnim danom i subotom od 07 do 14 časova u prepodnevnoj smeni i od 16 do 20 časova u popodnevnoj smeni; pružanje usluga dva sata dnevno od jedan do šest dana u nedelji.

Kako doći do servisa/usluge: Korisnik, ili njegov zakonski zastupnik mogu se obratiti Centru za socijalni rad u Golupcu ili direktno Službi za pomoć i negu koja je posebna organizaciona jedinica Organizacije mladih "Cupae".
Nakon potpisanog zahteva za ostvarivanje usluge administrativni radnik Službe upoznaje sa procedurom tj. dokumentacijom koja treba da se priloži.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Korisnici učestvuju u plaćanju cene usluga po principu participacije na osnovu penzije korisnika ili naknade za pomoć i negu drugog lica. Participacija se određuje odnosom prihoda korisnika i brojem odlazaka nedeljno. Korisnici koji su ispod minimalnog nivoa socijalne sigurnosti ili korisnici MOP-a (materijalnog obezbeđenja porodice) su oslobođeni participacije.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Pružanjem podrške korisnicima doprinosimo socijalnom uključivanju korisnika u lokalnu zajednicu i lakšu organizaciju života i života svojih ukućana u domaćinstvu.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Institucionalizovan (lokalna samouprava donela odluku o finansiranju)