Opštinsko udruženje za pomoć deci i osobama ometenim u razvoju - Sjenica (Skraćeni naziv: Udruženje ,,Povetarac" - Sjenica)

Naziv organizacije/institucije: Udruženje ,,Povetarac" - Sjenica
Adresa: Ulica Nova bb
Grad: Sjenica
Kontakt telefon: 020/740-710 i 060/750-1800
Fax: 020/740-710
Facebook: /
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Unapređenje života dece i osoba ometenih u razvoju, podrška roditeljima, dnevni boravak, inkluzija i dr.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju

Korisnici: Deca i osobe ometene u razvoju, najčešće sa kombinovanim smetnjama, porodice, deca iz obdaništa i škole (uključeni u inkluzivno obrazovanje)

Aktivnosti: Očuvanje i jačanje preostalih psihofizičkih sposobnosti kroz radno-okupacione, fizioterapeutske aktivnosti; muzičke, likovne, edukativne radionice; psihosocijalna podrška roditeljima dece.

Radno vreme: Svakog radnog dana u popodnevnim satima u trajanju od 6 sati.

Kako doći do servisa/usluge: U saradnji sa Centrom za socijalni rad I zdravstvenom službom vrši se identifikacija dece i animiraju roditelji od strane stručnjaka udruženja i Centra za socijalni rad za uključivanje u aktivnosti udruženja.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Deca obuhvaćena aktivnostima udruženja su uglavnom iz porodica u stanju socijalne potrebe. Za sada nema participacije u novcu, ali roditelji participiraju svojim radom u pripremi hrane, održavanju higijene prostora dnevnog boravka, koordinacijom aktivnosti biblioteke igračaka, a ponekada i naturalno (hrana, slatkiši, osveženje).

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Aktivnosti dnevnog boravka omogućuju da deca odrastaju i žive u svom prirodnom, porodičnom okruženju. Dnevni boravak je izvor njihovog zadovoljstva, radosti i druženja. Roditeljima se pruža dragocena podrška i podstiče njihovo samoorganizovanje.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Projektno uz značajno i sve veće učešće lokalne samouprave u troškovima aktivnosti, koje u 2014. godini iznosi preko 40%.