Održana konferencija „Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom – perspektive i izazovi”

Submitted by admin on Tue, 06/03/2014 - 11:02

U utorak, 27. maja, u Beogradu je održana konferencija kao završni događaj projekta „Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom”. Ovaj projekat su realizovale organizacije Forum mladih sa invaliditetom, Udruženje građana Šansa, Centar za razvoj inkluzivnog društva (CRID) i Udruženje građana Perspektive, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Saradnici na projektu su Republički zavod za socijalnu zaštitu, Nacionalna služba za zapošljavanje, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Mreža RC i SCU Srbije-Udruženje Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje.

Konferencija “Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom - perspektive i izazovi” je okupila predstavnike lokalnih samouprava koji su donosioci odluka i kreatori politike na lokalnom nivou, postojeće i potencijalne pružaoce usluga podrške za osobe sa invaliditetom, organizacije osoba sa invaliditetom, kao i sve drugim aktere na lokalnom nivou koji imaju značajnu ulogu u razvoju servisa podrške za osobe sa invaliditetom.

Na konferenciji su bili predstavljeni rezultati i iskustva tokom realizacije projekta, pružaoci usluga su bili u prilici da razmene iskustva, razgovarali o postojećim i nedostajućim uslugama, o potrebama osoba sa invaliditetom na lokalnom nivou, kao i o izazovima sa kojima se suočavaju pružaoci usluga.