O portalu servisipodrške.info

Portal servisipodrške.info predstavlja rezultat projekta „Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom”. Cilj portala jeste da pruži informacije o svim dostupnim servisima podrške za osobe sa invaliditetom iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zapošljavanja. U poslednjoj fazi razvoja, portal će obuhvatiti i servise podrške koje su namenjeni i za druge ciljne grupe, kako bi, na jednom mestu, objedinio informacije

o svim dostupnim servisima podrške na lokalnom nivou, vrsti usluga koje pružaju, kao i profil pružalaca usluga.

 

Informacije o lokalnim servisima podrške je moguće pronaći po sledećim kriterijumima:
a) vrsti usluge
b) gradu/opštini 

Servisi podrške koji se nalaze na web portalu su institucionalizivani (finansirani od strane lokalne samouprave), ili su finansirani putem projekata.

Baza podataka o lokalnim servisima podrške namenjena je velikom broju aktera:
aktuelnim i potencijalnim korisnicima usluga: baza podataka predstavlјa svojevrsni orijentir – u kojoj sredini i koja usluga je na raspolaganju određenoj grupi ljudi
kreatorima politike i donosiocima odluka: baza podataka pruža uvid u vrstu i razvijenost servisa podrške i njihovu teritorijalnu zastuplјenost, što je svojevrsni vodič u pravcu dalјeg podsticanja i podrške razvoju usluga u sredinama u kojima one ne postoje ili su slabo razvijene
aktuelnim i potencijalnim donatorima, kao i pružaocima usluga: baza služi kao vodič u pravcu oblasti podrške koje treba razvijati
novim pružaocima usluga: kako bi imali uvid u servise podrške koje je potrebno razviti u lokalnoj sredini
Portal će sadržati i sve informacije o aktivnostima projekta „Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom”, kao i sve teme od značaja za razvoj servisa podrške na lokalnom nivou.