Konjički klub "Aranđelovac"

Naziv organizacije/institucije: Konjički klub "Aranđelovac"
Adresa: Alekse Šantića 28
Grad: Aranđelovac
Kontakt telefon: 060/6711-057 i 034/6711-057 
Fax: 034/6711-057
Facebook profil
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Unapređenje odnosa izmedju čoveka i prirode, gde konj predstavlja sponu u kojoj novac nije preduslov za aktivno uključivanje svih pojedinaca. Razvoj terapije pomoću konja kroz dalju edukaciju kadra u zemlji i inostranstvu, sa ciljem poboljšanja usluge naših korisnika.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Socijalna usluga "Hiporehabilitacija" - terapijske aktivnosti pomoću konja

Korisnici: Direktni korisnici su deca i osobe sa invaliditetom i sa razvojnim smetnjama, deca i osobe iz socijalno ugroženih i marginalizovanih grupacija. Indirektni korisnici su šira zajednica kroz inkluzivne programe, socijalno uključivanje i povećanje razumevanja za osetljive grupacije stanovništva.

Aktivnosti: Hiporehabilitacija je upotreba konja i aktivnosti orijentisanih preme konju u svrhu postizanja različitih terapijskih ciljeva, a uključuje hipoterapiju, terapijsko jahanje i sportsko-rekreativno jahanje za osobe sa invaliditetom. 

Fizikalni efekti:

 • razvoj ravnoteže i osećaja za simetriju
 • jačanje mišića
 • poboljšanje koordinacije, brži refleksi i bolje motoričko planiranje
 • rastezanje ukočenih mišića
 • popuštanje grčeva (spazama)
 • povećana pokretljivost zglobova
 • smanjenje abnormalnih pokreta
 • poboljšana respiracija i cirkulacija
 • poboljšan apetit i varenje
 • taktilna percepcija

Psihološki efekti:

 • opšte dobro osećanje
 • poboljšano samopouzdanje
 • povećano interesovanje za spoljni svet
 • povećano interesovanje za sopstveni život
 • poboljšane sposobnosti preuzimanja rizika
 • razvoj strpljenja
 • emocionalna kontrola i samodisciplina
 • osećaj normalnosti
 • povećanje kontrole

Socijalni efekti:

 • prijateljstvo
 • razvoj poštovanja i ljubavi prema životinjama
 • povećanje iskustva
 • zabava

Edukativni efekti:

 • motorno planiranje
 • poboljšljnje koordinacije oko-ruka
 • vidna/prostorna percepcija
 • diferencijacija 

Radno vreme: 4 puta nedeljno u periodu po 4 sata dnevno.

Kako doći do servisa/usluge: Korisnik, odnosno zakonski zastupnik korisnika može da se obrati Centru za socijalni rad u Aranđelovcu ili udruženju osoba sa invaliditetom "Putnici" iz Aranđelovca i zatraži korišćenje ove usluge.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Cena usluge je 2.000 na sat po korisniku, a sredstva za uslugu se obezbeđuju na različite načine u zavisnosti od toga ko su korisnici. Npr: usluga je za korisnike dnevnog boravka iz Aranđelovca obezbeđena preko budžeta dvnevnog boravka, a za ostale korisnike iz Aranđelovca se obezbeđuje preko projekata i kroz zajedničke aktivnosti prikupljanja sredstava.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Hiporehаbilitаcija je nаjbenefitniji vid sportsko-rekreаtivnih inkluzivnih аktivnosti i predstаvljа specifičnu integrаciju, socijаlizаcije, psihološke i fizikаlne terаpije i time oprаvdаvа svoje mesto u rehаbilitаciji osobа sа invаliditetom. Usluga ujedno obezbeđuje i socijalnu integraciju osoba uključenih u program.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Za korisnike Dnevnog boravka je institucijalizovan, a za ostale korisnike se obezbeđuje putem projekata i zajedničkih aktivnosti na prikupljanju sredstava.