...IZ KRUGA - VOJVODINA, organizacija za podršku ženama s invaliditetom

Naziv organizacije/institucije: ...IZ KRUGA - VOJVODINA, organizacija za podršku ženama s invaliditetom
Adresa: Bulevar vojvode Stepe 67
Grad: Novi Sad
Kontakt telefon: 021/447-040
Fax: 021/447-040
Website: www.izkrugavojvodina.org
Facebook profil
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Pružanje podrške ženama s invaliditetom izloženim nasilju i jačanju društvene svesti o višestrukoj diskriminaciji žena s invaliditetom.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: SOS telefon za žene s invaliditetom izložene nasilju

Korisnici: Direktni korisnici su žene s invaliditetom i majke dece s invaliditetom, koje su u situaciji nasilja.
Indirektni korisnici su porodica i socijalna mreža žena s invaliditetom koje su u situaciji nasilja.

Aktivnosti:
- Konsultativni razgovori sa ženama koje se nalaze u situaciji nasilja (osnaživanje, pristup informacijama, upućivanje na relevantne službe, upućivanje na uslugu besplatne pravne pomoći).
- Pružanje besplatne pravne pomoć.

Radno vreme: Svakim radnim danom od 9 do 16 časova.

Kako doći do servisa/usluge: Korisnice uslugu koriste pozivom na SOS telefon.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Žene s invaliditetom su informisane i osnažene putem SOS telefona za izlazak iz situacije nasilja. Žene s invaliditetom koje su u situaciji nasilja dobijaju besplatnu pravnu pomoć.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Projektno.