"...IZ KRUGA - Beograd", organizacija za zašttu prava i podršku ženama sa invaliditetom

nasilje-001.JPG
Naziv organizacije/institucije: "...IZ KRUGA - Beograd", organizacija za zašttu prava i podršku ženama sa invaliditetom
Adresa: Sredačka 2
Grad: Beograd
Kontakt telefon: 011/3448-045
Fax: 011/3448-044
E-mail adresa: office@izkruga.org
Website: www.izkruga.org
Facebook profil
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Unapređenje položaja žena sa invaliditetom u sve sfere društvenog života i eliminacija svih oblika nasilja i diskriminacije, kroz pružanje psiho-socijalne i pravne pomoći i zastupanja. Na ovaj način osnažujemo lične kapacite žene sa invaliditetom koja trpi nasilje da sama pronađe izlaz iz te situacije.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom:

  • Pružanje  besplatne pravne pomoći za osobe sa invaliditetom
  • Savetovalište
  • SOS telefon za žene sa invaliditetom žrtve nasilja

Korisnici: Direktni korisnici usluge su žene sa invaliditetom iz Beograda, koje imaju iskustvo nasilja i diskriminacije. Posrednu korist od usluge ima lokalna zajednica.

Aktivnosti:

  • SOS telefon, otvoren od 10 do 16h, kako bi žene sa invaliditetom mogle da prijave nasilje i diskriminaciju. U prvom kontaktu sa konsultantkinjom procenjuje se stepen rizika i koja vrsta podrške je potrebna,
  • Psihološki rad sa korisnicom radi prevazilaženja traume izazvanih nasiljem i osnaživanje ličnih kapaciteta kako bi donela odluku i preduzela korake radi izlaska iz situacije nasilja. Ova vrsta podrške je individualna i grupna, u vidu grupa samopomoći.
  • Pravna pomoć i zastupanje obuhvata sve vrste pravnih radnji do rešenja pojedinačnog problema. Za oblast nasilja korisnice ne plaćaju participaciju, a za sve druge oblasti (ostvarivanje prava na tuđu negu, alimentacija, imovinski odnosi..) uvedena je participacija u zavisnosti od vrednosti postupka.

Radno vreme: Svakim radnim danom od 10 do 16 časova.

Kako doći do servisa/usluge: Korisnice mogu da se jave na SOS telefon, svakog radnog dana od 10 do 16h, da prijave nasilje i diskriminaciju koju trpe. U prvom kontaktu sa konsultantkinjom procenjuje se stepen rizika i koja vrsta podrške je potrebna.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Projektno