"Impuls" - društvo za podršku osoba sa invaliditetom

Naziv organizacije/institucije: "Impuls" - društvo za podršku osoba sa invaliditetom
Adresa: Svetog Ahilija 30
Grad: Arilje
Kontakt telefon: 031/892-359
E-mail adresa: impulsosiarilje@gmail.com
Facebook profil
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Unapredjenje kvaliteta života dece i mladih sa svim vrstama invaliditeta i njihovih porodica. Organizovanjem dnevnih usluga podrške dece i mladih da jednako učestvuju u svim aktivnostima u zajednici. Težimo njihovom što većem osamostaljivanju u svakodnevnim aktivnostima, unapredjivanju njihovih kapaciteta, socijalizaciji i zdravim navikama. Uključeni smo u izradu Regionalne strategije socijalne zaštite za Zlatiborsku oblast. Saradjujemo sa Domom zdravlja u projektu kućne nege i pomoći. Konkurišemo kod Nacionalne službe za zapošljavanje za zapošljavanje osoba sa inaliditetom. Saradjujemo sa udruženjima iz okruženja - započet je projekat Predah program koji sprovodi Udruženje za cerebralnu paralizu, a čiji smo i mi korisnici. Članica smo prve mreže pružalaca usluge socijalne zaštite Konekta.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Dnevni boravak za decu i mlade sa invaliditetom

Korisnici: Direktni korisnici su deca i mladi sa svim vrstama invaliditeta, uzrasta od 6 do 30 godina. Indirektni su porodice dece i mladih sa invaliditetom i šira zajednica.

 

Aktivnosti: Razvoj praktičnih veština korisnika dnevnog boravka neophodnih za svakodnevni život; obezbedjena je hrana za korisnike koji provode više sati dnevno u dnevnom boravku; sedeljke sa fizijatrom; socijalna radnica održava radionice sa korisnicima i savetodavni rad sa porodicama korisnika; radionice sa logopedom, defektologom; učiteljica pruža pomoć deci u učenji i izradi domaćih zadataka; radno okupaciona terapija - izrada ukrasa magneta nakita (naše rukotvorine se mogi naci na manifestaci Dani Maline i u Turističkom info centru); dramska sekcija; zajednički izleti, izlasci, zabave, posete...

Radno vreme: Svakim radnim danom od 08 do 15 časova i popodne četvrtkom od 16 do 18 časova kada je sedeljka sa lekarom fizijatrom i u tom terminu dolaze i stariji članovi.

Kako doći do servisa/usluge: Prijem korisnika su dati Statutom i Strategijom, a po potrebi ih definišemo u projektnoj dokumentaciji, jer sredstva za rad uglavnom obezbedjujemo na taj način.
U praksi su naša vrata svima otvorena i trudimo se da svoju uslugu prilagodimo onima kojima je to potrebno.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Uslugu ne naplaćujemo. Sredstva finansiranja su iz lokalne samouprave (režijski troškovi), sredstva sa republičkog nivoa (projekti Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike), donatorski projekti, izrada suvenira.
Participaciju nismo uveli, ali planiramo za neke usluge (npr.logoped za koga su veće potrebe nego što možemo da obezbedimo za veći broj korisnika).

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Usluga obezbedjuje ispunjen život - kvalitetniji život korisnika. Roditelji mogu da predahnu i da se okrenu drugim brigama. Korisnici ostaju u prirodnom okruženju , a to je najbitnije.