Gradski centar za socijalno preduzetništvo Beograda realizuje projekat “Povećanje zapošljivosti osoba sa invaliditetom“

Submitted by admin on Tue, 03/04/2014 - 10:27

Gradski centar za socijalno preduzetništvo će projektom “Povećanje zapošljiivosti  osoba sa invaliditetom“ uspostaviti servis podrške za zapošljavanje osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda. Svrha uspostavljanja servisa je podizanje nivoa znanja i veština osoba sa invaliditetom kako bi postali konkurentniji na tržištu rada, kao i osnaživanja osoba sa invaliditetom za rad u poslovnom ambijentu.

Ključna aktivnost projekta odnosi se na realizaciju niza edukacija koje su usmerene na jačanje kapaciteta polaznika za zaposlivost. Šestodnevni program će sadržati edukacije na teme:

  1. Asertivna komunikacija
  2. Trening poslovne komunikacije i osnove kancelarijskog poslovanja. Cilj treninga je da polaznici steknu znanje i  iskustvo potrebno za administrativne poslove, kako kod poslodavca, tako i u sopstvenom preduzeću.
  3. Trening Osnove kancelarijskog poslovanja. Cilj treninga je da polaznici steknu znanje i iskustvo iz svakodnevnog poslovanja preduzeća.
  4. Trening osnove rada na računaru.
  5. Trening Internet komunikacija – traženje informacija na internetu, društvene mreže i njihovo korišćenje u poslovne svrhe, sajtovi za traženje posla.
  6. Simulacija intervjua za posao. Cilј modula je da korisnici nauče kako da se što bolјe predstave budućem poslodavcu.

Projektom je predviđeno da program pohađaju dve grupe. Svaka grupa će imati po 12 polaznika.

Nakon završenih treninga korisnici će dobitii mentorsku podršku, u skladu sa interesovanjima.

Pilotiranje servisa podrške za zapošljavanje osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda, Gradski  centar za socijalno preduzetništvo realizuje u okviru projekta “Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom” koji sprovodi Forum mladih sa invaliditetom uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.