Centar za socijalno preventivne aktivnosti GRiG

Naziv organizacije/institucije: Centar za socijalno preventivne aktivnosti GRiG
Adresa: Bulevar despota Stefana 41/2
Grad: Beograd
Kontakt telefon: 011/3344901
Fax: 011/3344901
E-mail adresa: office@cspa-grig.org
Website: www.cspa-grig.org
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor


Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije: GRiG podržava mlade, prati njihove potrebe, zastupa interese mladih i podržava ih u procesu osamostaljivanja. Naša energija i kapaciteti su stavljeni na dobrobit dece i mladih iz porodica koje se bore sa siromaštvom, decu i mlade sa invaliditetom, koji odrastaju bez roditelja, sa teškoćama u učenju, u sukobu sa zajednicom i zakonom. 


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Individualno mentorstvo; Klub za mlade u procesu osamostaljivanja; Socijalno-edukativne usluge; Psihološko savetovalište

Korisnici: Direktni korisnici su deca i mladi uzrasta od 14 do 30 godina koji se bore sa siromaštvom, koji odrastaju odvojeno od roditelja, deca i mladi sa invaliditetom, sa teškoćama u učenju, u sukobu sa zajednicom i zakonom. GRiG direktno radi i sa roditeljima, starateljima i odgajateljima u unapređenju roditeljskih veština. Indirektni korisnici su porodice dece, šira zajednica. 

Aktivnosti: GRiG korisnicima kroz savetovalište pruža različit spektar aktivnosti/edukativnih paketa koje se prilagođavaju njihovim individualnim potrebama. Aktivnosti koje se prožimaju kroz sve usluge su one koje se odnose na unapređenje osnovnih životnih veština (unapređenje komunikacije, međuljudskih odnosa, briga o sebi, domaćinstvu...).

Radno vreme: Radno vreme kancelarije je svakim radnim danom od 09-16h. Savetodavno-terapijski rad odvija u zakazanim terminima koji prate mogućnosti i potrebe korisnika. 

Kako doći do servisa/usluge: Korisnici mogu koristiti usuge GRiG-a po preporuci Centra za socijalni rad, po preporuci korisnika koji već koriste usluge GRiG-a. Takođe, mogu doći po uputu drugih relevantnih institucija i saradničkih organizacija.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Za decu i mlade upućene od strane Centra za socijalni rad, kao i za decu i mlade iz domova i hraniteljskih porodica, usluge su besplatne, projektno pokrivene. Usluge psihoterapije namenjene široj populaciji se naplaćuju u dogovoru sa terapeutom.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Usluge su podrška korisnicima u savladavanju životnih teškoća i pripremi za uključenje u život zajednice kao njen punopravni član, a kroz savetodavno terapijski rad, kao i kroz intenzivnu podršku u obavljanju svakodnevnih poslova kada je to potrebno.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Projektno