Centar za socijalni rad u Požarevcu - Dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju

ми у градској библиотеци.JPG
Naziv organizacije/ institucije: Centar za socijalni rad u Požarevcu - Dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju
Adresa: Moše Pijade bb
Grad: Požarevac
Kontakt telefon: 012/530-921
Fax: 012/530-921
E-mail adresa: dnevnicepo@open.telekom.rs
Website: /
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Javni sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Cilj je da svakom pojedincu-korisniku, koji je zbog svog invaliditeta lišen mogućnosti da se pravilno razvija, vaspitava, obrazuje ili radno osposobljava, pomogne da u što vecoj meri ublaži ili otkloni posledice takvog stanja u skladu sa psihičkim i fizickim sposobnostima korisnika, njihovim sklonostima i ispoljenom interesu, kao i da obezbedi uslove za socijalizaciju i integraciju u lokalnu sredinu.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju

Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Korisnici: Direktni korisnici su deca i mladi, uzrasta od 7-30 godina, sa svim vrstama invaliditeta i kombinovanih smetnji.

Aktivnosti: Centar za dnevni boravak pruža: dnevno zbrinjavanje tokom cele godine svakog radnog dana, ishranu 3 obroka (doručak, užina, ručak), prevoz od/do dnevnog boravka/kuće, negu za korisnike koji ne mogu sami da se obslužuju, pomoc pri odrzavanju higijene i podrška u ustanovljavanju pravilnih higijenskih navika korisnika, zdravstvena nega i uzimanje lekova, individualni tretman rada za svakog korisnika koji treba da razvije ili koriguje motoričke, grafomotoričke, kognitivne, jezičke sposobnosti, kao i ličnu samostalnost i sposobnost u ophodjenju sa drugima i poznavanja sebe; razvijanje i podrska u aktivnostima koje su predmet interesovanja korisnika kroz rad u odredjenim radionicama (likovnoj, dramskoj, plesnoj, tkačkoj, radionici za početno sticanje znanja rada na računaru); učestvovanje i organizovanje programa i manifestacija kulturno-umetničkog i zabavnog karaktera; organizovanje aktivnosti sa školama (osnovnim i srednjim) i institucijama (sportski centar, dom kulture, muzej, biblioteka, Ergela Ljubičevo..) u gradu; organizovanje jednodnevnih i visednevnih ekskurzija.

Radno vreme: svakim radnim danom u toku godine od 6 - 16.30 časova.

Kako doći do servisa/usluge: Na osnovu preporuke Interresorne komisije i svoje ispoljene želje podnosi se zahtev Centru za socijalni rad za prijem u dnevni boravak. Centar za socijalni rad, na osnovu podnete dokumentacije, daje mišljenje o potrebi za ovakvom uslugom i upućuje kompletnu dokumentaciju Komisiji za prijem u Centar za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju. Podnosilac zahteva dobija pismeni odgovor o prijemu u dnevni boravak i na osnovu toga sačinjava se Ugovor o korišćenju usluge.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Odlukom Grada Pozarevca korisnici participiraju u ceni koštanja sa 2.200 din. mesečno. Iznos se umanjuje ukoliko korisnik nije koristio uslugu duže od 5 dana u toku jednog meseca.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Uslugom se obezbedjuju struktuirane aktivnosti koje razvijaju praktične veštine korisnika i omogućavaju im samostalnost. U isto vreme, negovateljima unutar porodice se obezbedjuje vreme za bavljenje drugim aktivnostima, a sve to obezbedjuje da korisnici ostanu u zajednici i tako izbegnu smeštaj u institucije.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Institucionalizovan (lokalna samouprava donela odluku o finansiranju)