Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije

Strazbur_2011_(8)manja.jpg
Naziv organizacije/institucije: Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije
Adresa: Milenka Vesnića 3
Grad: Beograd
Kontakt telefon: 011/367-5317
Fax: 011/367-5318
E-mail adresa: office@cilsrbija.org
Website: www.cilsrbija.org
Facebook profil
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Promocija filozofije samostalnog života i punog građanskog učešća osoba sa invaliditetom, kroz obezbeđivanje servisa personalne asistencije.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Personalna asistencija

Korisnici: Servis personalne asistencije je namenjen, pre svega, osobama sa teškim telesnim invaliditetom, sa visokim stepenom zavisnosti od drugog lica u obavljanju bazičnih potreba (ustajanje, oblačenje...). Korisnici treba da budu stariji od 18 godina, sa očuvanim intelektualnim sposobnostima, treba da budu aktivni (u svojoj organizaciji osoba sa invaliditetom, da studiraju, bave se sportom, da su na drugi način zaposleni, društveno-politički aktivni...). Članovi porodičnog domaćinstva u kojem korisnik živi ne mogu biti personalni asistenti (roditelj, brat ili sestra) niti je preporučljivo da to budu bliski prijatelji.

Aktivnosti: Aktivnosti servisa se formiraju na osnovu utvrdjenih ličnih potreba korisnika, a to su:

1. bazične potrebe (ustajanje, oblačenje, obavljanje lične higijene)

2. podrška u domaćinstvu (nabavljanje namirnica, obezbedjivanje ishrane, spremanje obroka, hranjenje, pomoć u održavanju  čistoće prostorija u kojima korisnik boravi)

3. socijalne potrebe (odlazak na posao, fakultet, kod lekara, pomoć pri zadovoljavanju kulturnih i sportskih potreba, podrška u komunikaciji, pomoć u različitim putovanjima...)

Radno vreme: Servis se obavlja tako da jedan asistent radi za jednog korisnika. Radno vreme je 8 sati dnevno ili 40 sati sedmično. Vrlo retko, ali zbog nepredvidjenih okolnosti ili potreba, radno vreme je moguće organizovati dvokratno.

Kako doći do servisa/usluge: Uslugu personalne asistencije obezbedjuje jedinica lokalne samouprave. Korisnik se javlja nadležnom Centru za socijalni rad, koji je dužan da korisniku pruži informaciju o sadržaju usluge i uradi procenu o "kvalifikovanosti" korisnika za uslugu personalne asistencije. Ako je procena da korisniku treba usluga personalne asistencije,  dobija uput sa ličnim podacima, pružaocu usluge, ceni usluge i delu koji korisnik treba da participira. Jos uvek nije gotov  Pravilnik o visini učešća korisnika u odredjenoj usluzi tako da korisnik može i direktno da se obrati pružaocu usluge, ali će verovatno način učešća u korišćenju usluge biti nešto drugačiji.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Po novom Zakonu o socijalnoj zaštiti plaćanje usluge je regulisano u Clanu 72. U zavisnosti od socijalno-ekonomskog statusa korisnika, plaćanje usluge iz clana 68. stav 1 ovog zakona može biti:

1) u celosti iz sredstava korisnika, njegovog srodnika ili trećeg lica

2) uz delimično učešće korisnika, njegovog srodnika, trećeg lica ili budžeta RS, AP ili jedinice LS

3) u celosti iz budžeta RS, AP ili jedinice lokalne samouprave.

Trenutno je u fazi izrade Pravilnika koje ce bliže odredjivati način plaćanje usluga socijalne zaštite, pa i uslugu personalne  asistencije.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Servis omogućava potpuno samostalno funkcionisanje osobi sa invaliditetom u svojoj životnoj sredini, rasterećuje članove porodice, ukoliko korisnik živi u porodičnom domaćinstvu, omogućava veće društveno i radno angažovanje korisnika. Naša iskustva: korisnici zasnovali svoje porodice,  odselili se iz porodičnog doma, zaposlili se, završili fakultet, društveno-politički se angažovali...

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: - See more at: http://servisipodrske.info/?q=content/udru%C5%BEenje-multiple-skleroze-p%C4%8Dinjski-okrug-vranje#sthash.2VArD58e.dpuf

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Trenutno i projektno, i u 7 lokalnih samouprava, finansiraju se institucionalizovano.