Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Čačak

Naziv organizacije/institucije: Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Čačak
Adresa: Majora Gavrilovića br. 1
Grad: Čačak
Kontakt telefon: 032/334-111
E-mail adresa: cilcacak@gmail.com
Facebook profil
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Pretežno se bavi okupljanjem i radom sa osobama telesnog oštećenja, a i drugih oblika invaliditeta.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Savetovalište

Korisnici: Direktni korisnici su deca i mladi sa telesnim oštećenjem, ali isto tako i sa drugim ne tako čestim bolestima, osobe svih uzrasta, osobe sa mentalnim oštećenjem.

Aktivnosti: Unapređivanja veština prilagođavanja i komunikacije sa zajednicom kroz psihološke radionice, razvoj sposobnosti korisnika za veće učešće u zajednici kroz postavljanja reklama na Facebook i drugim mrežama.

Radno vreme: Svakim radnim danom od 08 do 15h, kao i fakultativni dolasci.

Kako doći do servisa/usluge: Učlanjenjem kod direktora Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: Nije potrebna participacija ni u kom smislu.

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Saradnja, druženje i uklapanje u sve segmente društva.