Caritas "Sv. Anastazija"

Naziv organizacije/institucije: Caritas "Sv. Anastazija"
Adresa: Kralja Petra I br.13
Grad: Sremska Mitrovica
Kontakt telefon: 022/625-645
Fax: 022/625-645

E-mail adresa: caritas.sm@mts.rs
Website: www.caritas.rs
Sektor kome organizacija/institucija pripada: Civilni sektor - NVO sektor

Osnovni cilj delovanja organizacije/institucije:

Unapredjenje kvaliteta života starih, bolesnih i invalidnih osoba pružanjem usluga pomoći i nege u kućnim uslovima sa palijativnim zbrinjavanjem.


Servisi podrške za osobe sa invaliditetom:

Vrsta usluge podrške za osobe sa invaliditetom: Pomoć i nega u kući za osobe sa invaliditetom; Socijalno - edukativne usluge; Mobilni tim - modifikovana usluga pomoć u kući; Pomoć i nega u kući za odrasle i starije osobe sa invaliditetom; Volonterski i socijalni servis; Palijativna nega u kućnim uslovima

Korisnici: Direktni korisnici su bolesne osobe bez obzira na starosnu grupu, kojima je potrebna pomoć oko nege, teško i hronično obolele starije osobe, umirući. Indirektni korisnici su porodice korisnika i šira društvena zajednica.

Aktivnosti: Zdravstvena nega sa kompletnom higijenom tela, praćenjem vitalnih funkcija i terapije, kontakti sa izabranim lekarom, službom kućnog lečenja i patronažom, pomoć u domaćinstvu, preuzimanje lekova, pelena, transport do PIO na komisije, lekara i dr.

Radno vreme: Služba radi ceo dan i vikendom kod korisnika koji zahtevaju I stepen podrške.

Kako doći do servisa/usluge: Korisnici mogu direktno da traže pomoć od Caritasa, telefonom ili lično, zatim preko Centra za socijalni rad, Crvenog krsta i Doma zdravlja. Lekari Opšte bolnice Srem. Mitrovica direktno upućuju postoperativne pacijente na nas, jer mi pružamo celovitu i kvalitetnu negu.

Cena servisa/usluge i učešće korisnika u ceni usluge: U Caritasu postoji skala participacije po kojoj svi korisnici naših usluga koji imaju mesečna primanja (znači objedinjena sva primanja, penzija, tuđa nega i pomoć...) manja od 12.000 ne participiraju u ceni usluge. Svi ostali korisnici koji imaju veća primanja participiraju. Visina participacije zavisi i od drugih parametara:učestalosti dolaženja, paketa usluga,posebnih zahteva korisnika...

Kako servis/usluga doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika: Usluga pomoći i nege u kući je najhumaniji i najekonomičniji način pomoći osobama kojima je neophodna asistencija, jer se usluge pružaju u njihovom prirodnom okruženju.

Na koji način je servis/usluga organizovan/a?: Institucionalizovan (lokalna samouprava donela odluku o finansiranju)

Da li posedujete licencu za pružanje usluge?: Posedujemo Licencu za rad za uslugu pomoći u kući dobijenu od resornog Ministarstva za rad, zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja; Akreditacije za program nege pacijenata u kućnim uslovima i palijativne nege u kućnim uslovima dobijenim od Zdravstvenog saveta Srbije.