Domski smeštaj za osobe sa invaliditetom

Naziv organizacije/institucije: Gerontološki centar Beograd
Adresa: Marije Bursać 49
Grad: Zemun - Beograd
Kontakt telefon: 011/2695-605
Fax: 011/2604-928
E-mail adresa: office@ugcb.rs
Naziv organizacije/institucije: Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju
Adresa: Svetozara Markovića 85a
Grad: Beograd
Kontakt telefon: 011/2682-278
Fax: 011/3620-414
E-mail adresa: office@centarbgd.org.rs
Syndicate content Syndicate content